آبشار گویله در 20 کیلومتری شهرستان مریوان در نزدیکی روستای گویله قرار دارد . این آبشار در منطقه مرزی کردستان در محور سقز- مریوان قرار دارد و از این محور به راحتی قابلِ مشاهده است.پس از کوهستان عمدتا سفید پوش چهل چشمه آبشار گویله نمایان شده و به  عمق دره می ریزد ، فاصله ی  آبشار گویله تا جاده حدود 1 کیلومتر است. ارتفاع آبشار گویله به بیش از 50 متر می رسد .