عمارت وکیل که در خیابان کشاورز شهر سنندج قرار دارد از سمت شمال به بازار وکیل و از سمت شرق به اداره پست و تلگراف و پارک وکیل راه می یابد.
تاریخ ساخت بنای عمارت وکیل الملک به دوره زندیه مربوط است که توسط «حاج محمد رشید بیگ وکیل» – از امرای زند- احداث شده و در دوره‌های بعدی به تدریج تکمیل شده است. اولین تعمیر کلی در سال ۱۳۱۰ هجری قمری و توسط امان الله خان وکیل الملک صورت گرفته است.

ساختمان قدیمی به علل مختلف قبل از انقلاب تخریب شد، اما با سعی و تلاش مالک آن به سبک قدیم بازسازی شده است. عمارت وکیل از سه قسمت عمارت وکیل الملک، عمارت وکیل السلطان و عمارت وکیل الممالک تشکیل شده است که کلکسیوینی از تزئینات و معماری قدیمی و تاریخی در آن وجود دارد.

ورودی اصلی دارای در چوبی بزرگی در سمت غرب بوده، ورودی دیگری که این بنا دارد در قسمت کوچه وکیل است ستون‌های سنگی با تزیینات طنابی در جلوی ایوان‌های اصلی که رو به باغ دارند، قرار گرفته و روی آن‌ها سقف شیروانی با طرح کلاه فرنگی کار شده است.

اروسی‌های پرکار و آجرکاری‌های زیبا در این عمارت، از ویژگی‌های بارز این مجموعه است که جلوه خاصی در این بنا داده است. ورودی ساختمان جنوبی به گونه ای است که ابتدا وارد دالانی شده که از سطح خیابان و حیاط پائین تر است. حوض سنگی وسط حیاط متناسب با ابعاد حیاط می باشد و کنار آن سکویی موازی حوض و در جهت قبله قرار دارد.

عمارت وکیل الملک دارای سه حیاط می باشد، در قسمت شرقی حیاط شاه نشینی قرار دارد که به ایوان بلندی که به سمت باغ (پارک فعلی) راه داشته است، این ایوان در دو طبقه مشترک و دارای دو ستون سنگی با تزئینات حجاری می باشد. سقف این ایوان از تیر چوبی است. در بالای این نما ایوان سرتاسری با ستون های چوبی و سقفی از تیرهای چوبی وجود دارد.

حمام خصوصی خانواده وکیل که روبروی عمارت مرکزی و در بین سه عمارت قرار دارد. به نظر می رسد تاریخ ساخت این حمام هم زمان با احداث عمارت وکیل در دوره زندیه باشد. استفاده از آهک بری در سطح وسیع بر دیوارها و در فضاهای گرم و سرد حمام به چشم می خورد و نقش‌های به کار رفته برای تزیین حمام شامل اشکال هندسی، گیاهی و حیوانی است که از نقش طاووس بیشتر استفاده شده است. آب مورد نیاز این مجموعه از سه قنات به نام های”امان الله خانی”، “قنات وکیل” و “قنات جنت آباد” تأمین می شده است.