حمام شیشه

حمام شیشه

سنندج، ضلع شمالی بلوار کردستان

حمام شیشه در ضلع شمالی بلوار کردستان سنندج و مجاور پل و مسجد ملاویسی قرار دارد. بنا بر احتمال این حمام در دوره قاجار بنا شده‌ است. حمام شیشه دارای فضاهای ورودی، هشتی، بینه، سربینه و حمام گرم بابیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید