مسجد جامع سنندج - مسجد دارالاحسان

مسجد جامع سنندج – مسجد دارالاحسان

سنندج، ضلع شمال خیابان امام خمینی

مسجد جامع سنندج – مسجد دارالاحسان مسجد جامع سنندج که در ضلع شمالی خیابان امام خمینی سنندج واقع شده است، در دوره قاجار با حمایت فتحعلی شاه توسط امان ا… خان اردلان والي وقت اين شهر بنا نهاده شدهبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید