عمارت مشیر دیوان

عمارت مشیر دیوان

سنندج، محله قدیمی سرتپوله

عمارت مشیر دیوان در محله قدیمی سرتپوله سنندج، در خیابان شهدا در کوچه مشیر پشت عمارت آصف قرار دارد. اين بنا به تلاش ميرزا يوسف مشير ديوان، پسر ميرزا رضای وزیر کردستانی مشاور و جانشین حاکم منطقه در اوائلبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید