بازار بزرگ اردبیل

بازار بزرگ اردبیل

اردبیل

بازاربزرگ اردبيل در ميانه شهر و در طرفين خيابان امام خميني واقع گرديده که درهر صورت به راحتی می توان آنرا پیدا کرد. راسته ‌هاي موجود در بازار اردبيل عبارتند از : راسته اصلي بازار، راسته قيصريه، علافان، راستهبیشتر بخوانید

  در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید