مقبره شیخ امین‌الدین جبرائیل

مقبره شیخ امین‌الدین جبرائیل

اردبیل، 3 کیلومتری شمال اردبیل، روستای کلخوران

مقبره شیخ امین‌الدین جبرائیل پدر شیخ صفی‌الدین، پدرجد پادشاهان صفوی در روستای کلخوران در 3 کیلومتری شمال اردبیل قرار دارد و به همین دلیل روستای کلخوران گاه به نام «کلخوران شیخ» خوانده می ‌شود. مقبره شیخ کلخوران که دربیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

2 بیشتر بخوانید