ساختمان اصلی مدرسه گلستان بوشهر با قدمتی در حدود 200 سال مربوط به دوره قاجار است که در بافت قدیم بوشهر روبروی اداره بندر واقع شده است و جزو اولین بناهای بافت قدیم بوشهر است که توسط انگلیسی ها ساخته شده و به ارگ معروف بوده است. این بنا در ابتدا محل حکمرانی شیخ نصر دست نشانده انگلیسی ها بود و سپس تبدیل به اداره پست و تلگراف می شود. بعد از مدتی ساختمان متروک شد تا این که در سال 1318 مدرسه گلستان تاسیس می شود که بعد از انتخاب چندین مکان به عنوان مدرسه یاد شده، نهایتا در سال 1322 به همین محل انتقال می یابد.

این مدرسه دارای درب چوبی بسیار بزرگی از جنس ساج با ارتفاع 5/3 و پهنای 4 متر است و در حال حاضر سالم و پابرجاست. عمده مصالح تشکیل دهنده بنا سنگ های مرجانی با ملاط گچ است. در پوشش سقف از چوب صندل و بوریا استفاده شده است. ساخت درب و پنجره ها از نوعی چوب مرغوب و محکم به نام چوب ساج که محصول کشورهای آفریقایی است، در جهت مقاومت هر چه بیش تر با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه انتخاب شده است.

مدرسه گلستان بوشهر درجهت حفاظت هر چه بهتر و به دلیل ارزش تاریخی آن با شماره 2659 در تاریخ 25/12/1378 در شمار آثار ملی کشور به ثبت درآمده است.