بازار ماهی فروشان بوشهر

بازار ماهی فروشان بوشهر

بوشهر، خیابان شهدا، بازار روز

بازار ماهی فروشان بوشهر در سال ۱۳۴۵ خورشیدی ساخته شده است بازارچه قدیمی عرضه ماهی و میگوی شهر بوشهر از قطب های تولید و پرورش آبزیان می باشد که در خیابان شهداء، بازار روز واقع شده است. فضای بازارچهبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید