عمارت حاج رئیس بوشهر

عمارت حاج رئیس بوشهر

بوشهر، خیابان گمرک شنبدی، جنب مسجد پلاک ۶

خانه حاج رئیس بوشهر مربوط به دوره قاجار است و در بوشهر خیابان گمرک شنبدی جنب مسجد پلاک ۶ واقع شده است این عمارت بزرگ به وسیله حاج عبدالرسول طالبی ملقب به رییس التجار و مشهور به حاج رییسبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید