عمارت دهدشتی بوشهر

عمارت دهدشتی بوشهر

بوشهر، خیابان انقلاب، ضلع شمال غربی مسجد امام

عمارت دهدشتی یا عمارت روغنی بوشهر در شهر بوشهر خیابان انقلاب ضلع شمال غربی مسجد امام و پشت بانک مسکن شعبه مرکزی است و از لحاظ واقع شدن در بافت قدیم، در چهار محل، محله دهدشتی است. این اثربیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

7 بیشتر بخوانید