کلیسای گئورگ مقدس بوشهر

کلیسای گئورگ مقدس بوشهر

بوشهر، محله شنبدی، خیابان انقلاب بوشهر

کلیسای گئورگ مقدس تنها کلیسای بوشهر در سال ۱۸۱۹ میلادی برابر با ۱۲۳۵ هجری قمری یعنی در دوره قاجار بوسیله خانواده آوادیان، از خانواده های سرشناس ارمنی ساکن بوشهر و با کمک سایر مسیحیان ساکن این شهر از جملهبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید