غار وراء جهرم

وراء در فارسي ميانه به معناي دژ، قلعه، بلندا، کنار، پهلو آمده است. پيشينه تاريخي غار وراء به چهار دوره تاريخي تقسيم مي‌شود. دوران باستان تا زمان ساسانيان، دوران ساسانيان تا اسلام، دوران پس از اسلام و دوران معاصر.

1-  دوران باستان تا زمان ساسانيان :

غارهايي که داراي هفت حوضچه بوده و در بلنداي کوه قرار گرفته باشند، نيايشگاه مهر هستند. هفت عدد مقدس آيين مهر است. مهرپرستان در هنگام خشک‌سالي، دعا و نيايش برگزار مي‌کرده‌اند. مي‌توان گفت با توجه به اين که غار در جهت برآمدن خورشيد قرار داشته است، از آن براي نيايش بامدادي سود مي‌برده‌اند و مراسم قرباني نمودن گاو را برگزار مي‌کردند.

2- دوران ساسانيان تا دوران اسلام :

در اين دوران آثار مجسمه مهر زدوده شده اما مهر به صورت يک فرشته مورد نيايش مردم بوده است.

3- دوران پس از اسلام تا دوران معاصر :

اين غار با داشتن موقعيت سوق‌الجيشي مناسب و ايمني کافي و همچنين آب گوارايي که از سقف غار مي‌چکد، ( يادآور نيايشگاه چک‌چک در نزديکي اردکان يزد) به همراه جانوران و پرندگان شکاري دره مجاور، کوک‌ويش، و کشتزارهاي ديم، تخته‌بش‌کار، محل سکونت کوهي‌ها و عياران بوده و مزار چند کلانتر پهلوان در نزديک رودخانه وجود دارد.

4-  دوران معاصر :

در دوران معاصر اين غار مورد استفاده شکارچيان بوده که متاسفانه از سوي ايشان آسيب‌هايي به غار وارد شده است. اما در سال 1320-1316 نخستين دوره بازسازي آن آغاز شد. هم اکنون نيز با همياري مردم نيکوکار جهرم، کار بازپيرايي غار و پيرامون آن توسط کوهنوردان درحال انجام است.

راه رسیدن به غار ورا:

برای رسیدن به این غار که در جاده لار قرار دارد، پس از طی جاده خاکی کوتاهی به توقفگاه خودروها می‌رسید. از اینجا پیاده‌روی آغاز می‌شود. پس از رسیدن به دوراهی، راه سمت راست به سوی غار وراء رفته که پس از حدود یک ‌ساعت کوه‌پیمایی می‌توان به آن رسید. راه سمت چپ به سوی مناطق، زندون ‌وراء، هفت اودون، خوگونیش، اوقاضی، خرزهره، گلوناربشکار، اوگل‌کو، تخته بش‌کار می‌رود. رفتن به این مناطق نیاز به راهنمای آشنا به مسیر دارد.

واژه‌نامه غار ورا :

بومی های منطقه در گشت و گذارهایی که در غار وراء دارند، اصطلاحات خاصی را استفاده می کنند که معانی آنها را بدانید.

زندون ‌وراء به معنی دیواره‌های بلند و صاف دره تا غار است که به دیوارهای زندان مانند شده است.

هفت اودون به معنی هفت آب‌دان، هفت چشمه، هفت حوض است. در ارتفاعات البرز مرکز مشرف به تهران، در میانه راه پناهگاه پلنگ‌چال به قله شاه‌نشین، منطقه‌ای به نام هفت چشمه یا هفت‌اُودونی (هفت آب‌دانی) وجود دارد.

خوگونیش از ترکیب خواب+گاو+نیش تشکیل شده و به معنی محلی است که در آن مار، گاو خوابیده را نیش زده است. در آیین مهر برای قربانی نمودن گاو نر، آن را به پهلوی چپ و رو به مشرق می‌خواباندند و سپس با خنجر شاهرگ آن را می‌شکافتند. در مجسمه‌های برجای مانده از مهر، در هنگام قربانی نمودن گاو، مار و کژدم هم به عنوان نمادهای بی‌مرگی، برخی اندام‌های گاو را نیش می‌زنند.

اوقاضی یعنی آب، چشمه قاضی و گلوناربشکار هم به آبشخوری اشاره دارد که پیرامون آن شکار به وفور یافت می‌شود. اوگل‌کو یعنی آب+گِل+کوی و به معنی باریکه‌ای در کنار آب است که مسیری پُر از گِل دارد. تخته بش‌کار هم یعنی زمین کشاورزی دیم

 

 

 

پیشنهاد ویژه

برای رسیدن به این غار که در جاده لار قرار دارد، پس از طی جاده خاکی کوتاهی به توقفگاه خودروها می‌رسید. از اینجا پیاده‌روی آغاز می‌شود. پس از رسیدن به دوراهی، راه سمت راست به سوی غار وراء رفته که پس از حدود یک ‌ساعت کوه‌پیمایی می‌توان به آن رسید. راه سمت چپ به سوی مناطق، زندون ‌وراء، هفت اودون، خوگونیش، اوقاضی، خرزهره، گلوناربشکار، اوگل‌کو، تخته بش‌کار می‌رود. رفتن به این مناطق نیاز به راهنمای آشنا به مسیر دارد.