مسجد مشیر شیراز

این مسجد در محل سنگ سياه شيراز، خیابان قاآنی شمالی، محله ارامنه واقع شده است و از بناهای تاريخی مهم مربوط به سال‌های 1274- 1265 ه. ق است كه توسط حاجی ميرزا ابوالحسن خان مشيرالملك بنا شده است

این مسجد زیباترین مسجد از دوران قاجار در شیراز است. در شمال مسجد، شبستان كوچكی است كه با كاشی‏های رنگی منقوش زيبايی پوشيده شده است و سقف دو زاويه شمالی آن به طرز زيبايی با كاشی‏های زيبا مقرنس كاری شده است.

در پيشانی شبستان طاق‏نمای مرتفعی است كه آيات قرآنی با خطوط درشت ثلث عالی بر آن نگاشته شده و بر فراز اين شبستان دو گلدسته كاشی‏كاری ساخته شده است. در سمت شرق مسجد طاق‏نمای بلندی ديده می‏شود كه به شكلی زيبا با كاشی مقرنس كاری شده است و كتيبه‏ای به خط ثلث از آيات قرآنی دارد و در پشت طاق نما دالان و در بزرگ مسجد است كه در بازارچه ارمنی‏ها گشوده می‏شود.

اين مسجد همچنين دارای يک محراب كاشی‏كاری بسيار زيباست كه برآن سوره توحيد با خط نسخ خوب نگاشته شده است. وسط مسجد حوضی به طول 25 و به عرض 10 متر ساخته شده است، اين حوض از سنگ يكپارچه ساخته شده است و سابقاً از آب خيرات پر می‏شده است.