پل عباسی لار
پل‌ شاه عباسی لار این پل‌ در غرب منطقه لار بر روی رودخانه‌ شور در مسیر كاروان ‌رو دوره صفوی واقع گردیده و ظاهراً از آثار شاه عباس اول صفوی است كه بقایای آن در جریان احداث پل بتونی جدید به طور كامل از میان رفته است.
اين پل که همزمان با توسعهٔ راه‌هاى بازرگانى در عهد صفويه در شرق رودخانهٔ شور ساخته شده احتمالاً هفت ستون داشته که بيشتر آن‌ها هنوز هم باقى مانده‌اند.

ستون‌ها به طور کامل قابل رؤيت نيستند و تنها ستون‌هاى بازمانده از دورهٔ‌ صفويهٔ آن ديده مى‌شوند. اين پل چندين بار تعمير اساسى شده است.
براساس نقشه اي که از روي عکس قديمي پل طراحي شده ، پل عباسي لار نزديک 20 متر طول ، 5 متر ارتفاع و 8 دهانه آبگذر داشته است. پايه ها در قسمت پايين داراي موج شکن هايي نوک تيز بوده ، ولي قسمت بالاي آنها با دو جرز نيم مدور نماسازي شده بوده است.

بر بدنه پل و بالاي اين پايه ها همچنين گودي هايي وجود داشته که به جهت ويراني ، ازجزئيات و کارکرد آنها اطلاعي در دست نيست.