نارنجستان قوام

نارنجستان قوام

شیراز، خیابان لطفعلی خان زند

نارنجستان قوام یا باغ قوام نارنجستان قَوام که به باغ قوام مشهور است، در خیابان لطفعلی خان زند نرسیده به خیابان زینبیه، فلکه غدیر واقع شده است باغ قوام بین سال های ۱۲۵۷ تا ۱۲۶۷ هجری شمسی، مقارن با حکومت ناصرالدینبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید