باغ چهل تن شیراز

باغ چهل تن شیراز

شیراز، خیابان چهل مقام، 200 متری جنوب هفت تن، شمال حافظیه

باغ چهل تن باغ چهل تن یا بقعه چهل تنان، در مسافتی کوتاه از شمال حافظیه وجنب باغ جهان نما،همراه با  محوطه ای مشجر و با صفا است که دارای چهل سنگ مزار هم اندازه می باشد. قدمت اینبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید