حمام وکیل شیراز

حمام وکیل شیراز

شیراز، خیابان طالقانی

حمام وکیل شیراز حمام وکیل از بناهای دوران كریم خان زند در شیراز است كه به دستور وی در محله میدان شاه، جنب مسجد وكیل (خیابان طالقانی) ساخته شد. از بخش های جالب توجه  این حمام بخشی بنام شاهبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

1 بیشتر بخوانید