ارگ کریمخان زند

ارگ کریمخان زند

شیراز، میدان شهدا

ارگ کریم خان زند ارگ کریم خانی در مرکز شهر شیراز قرار دارد. این ارگ در دوره سلطنت سلسله زندیه ساخته شده‌است و پس از اینکه کریم خان زند شیراز را به عنوان پایتخت خود و این مکان رابیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید