باغ هفت تن - موزه سنگ شیراز

باغ هفت تن – موزه سنگ شیراز

شیراز، انتهای بلوار هفت تنان، روبروی خیابان چهل مقام

باغ هفت تن  – تکیه هفت تنان شیراز – موزه سنگهای تاریخی شیراز باغ تکیه هفت‌تنان، باغ هفت تن یا موزه سنگ های تاریخی، یکی از قدیمی‌ترین اماکن تاریخی شیراز است. این باغ به سده‌های پیش از عهد زندیهبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

1 بیشتر بخوانید