مجتمع سواركاری گنبد کاووس درشمال شرقی شهر، بلوار معلم واقع است. مجتمع سوار کاری گنبد در سال ۱۳۴۰ با اهداف مسابقه های كورس اسب دوانی و تولید و پرورش اسب های نژاده تركمن پایه گذاری گردید. پس از انقلاب مجموعه با تصویب شورای انقلاب به سازمان تربیت بدنی واگذار گردید و اکنون این مجتمع با همگی اموال منقول و غیر منقول به شركت تجهیز و نگهداری اماكن ورزشی سازمان تربیت بدنی واگذارشده است.

مجموعه سوارکاری گنبد کاووس از مجموعه های کشوری ورزش سوارکاری است که 160 هکتار وسعت دارد. این مجموعه دارای ۱۲۰ هكتار زمین كشاورزی، پاركینگ، فضای سبز، پیست اسبدوانی به مساحت تقریبی ۳۰ هكتار، سوئیت، ویلا، استبل (اصطبل) زمستانه و تابستانه، جایگاه مسابقات واستخر شنا می باشد. مسابقه های اسب دوانی در فصل های بهار و پاییز برگزار می شود و دوستداران بسیاری را از گوشه و كنار كشور به خود جذب می كند. مسابقه های اسبدوانی به جز گنبد کاووس در شهرهای تهران، مشهد، كردستان وبندر تركمن برگزار می گردد.

پیست سوارکاری گنبد کاووس از جمله جاذبه های گردشگری گلستان است. سه پیست سوارکاری شامل آق قلا، گنبد و بندرترکمن در استان گلستان وجود دارد.