کاخ آقا محمد خان قاجار

کاخ آقا محمد خان قاجار

گرگان، خیابان کاخ

کاخ آقا محمدخان قاجار در گرگان خیابان کاخ، روبروی دبیرستان ایرانشهر واقع شده است. به عبارتی این کاخ در نزدیکی دروازه بسطام سابق حدود فلکه کاخ و پارک شهر فعلی قرار دارد. کاخ آقامحمدخان قاجار یک بنای دو طبقهبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید