میدان امام همدان
میدان امام مربوط به دوره پهلوی است و در همدان، محل تقاطع خیابان شهدا تختی واقع شده است.
طرح و نقشه این میدان توسط مهندس معمار آلمانی کارل فریش تهیه و اجرا شده‌است. با وجود قدمت تقریبا یک قرن هنوز این میدان موقعیت ارتباطی خود را با خیابان‌ها و بازار همدان حفظ کرده‌است.
طراحی و اصول خیابان‌کشی یا انشعاب خیابان‌ها از این میدان دایره شکل، به نحوی است که هر چه شهر گسترده‌تر می‌شود، باز غیر مستقیم زیر نفوذ همین میدان مرکزی شهر است.
بناهای اطراف میدان هم شبیه ساختمان های میدان حسن آباد تهران و به سبک “باروک”‌ ( سبکی که در قرن 19 و 20 در اروپا معمول بوده) ساخته شده است.
از این میدان شش خیابان سی متری منظم با زاویه 60 درجه منشعب می شود.
كارشناسان بر این باورند كه میدان امام همدان كه معمار آن كارل آلمانی بوده است، نماد شهرسازی مدرن همدان است. همان كلاهك‌هایی كه در اطراف میدان حسن‌آباد تهران مشاهده می‌شود، با اندكی تغییر در میدان امام همدان نیز خودنمایی می‌كند.
آجركاری‌های ساده و برجسته بانقوش هندسی، گچبری‌های سردر پنجره‌ها با نقوش انسان و حیوان و پنجره‌های چوبی از جمله آثاری است كه اطراف میدان خودنمایی می‌كند.‌
یكی از مهم‌ترین دلایلی كه باعث نگه داشتن جایگاه میدان امام همدان شده این است كه سایر خیابان‌های اصلی شهر از این میدان آغاز می‌شود‌ .