حمام وکیل کرمان در میانه‌های بازار کرمان قرار گرفته‌ که توسط وکیل ‌الملک (اسماعیل خان نوری) حاکم عصر قاجار کرمان و به سبک حمام گنجعلیخان ساخته شده ‌است. این بنا یکی از حمام‌‏های تاریخی، سنتی و باستانی کرمان است که از کف تا دیوار آن کاشیکاری و سرامیک کاری شده و به دو بخش رختکن و گرمخانه تقسیم می‌‏شود.

در بنای حمام وکیل کرمان، ستون‌های سنگی زیبا و همچنین حوض بزرگی در قسمت خزینه و گرمخانه آن وجود دارد، اولین بخش از مجموعه وکیل، بنای حمام قدیمی یا چایخانه امروزی وکیل است که در سال 1270 به شکل با شکوه و با تأثیرپذیری از سبک معماری دوره زندیه قاجاریه احداث شد.

سر در این حمام در سال 69 به سبک معماری دوره مربوطه‌اش بازسازی شد و مستقیماً به بازار کرمان مرتبط است. از کف تا ديوار آن کاشى‌‌کارى و سراميک‌کارى شده و به دو بخش رختکن و گرمخانه تقسيم مى‌شود. در سال‌هاى اخير حمام وکیل به چايخانهٔ سنتى تبديل شده و توسط ادارهٔ کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان کرمان اداره مى‌شود.

در حال حاضر مهمانان و بازديدکنندگان،‌ در اين حمام با فالودهٔ کرمانى، چاى، قليان و انواع نوشيدنى مورد پذيرايى قرار مى‌گيرند. بخش گرمخانه حمام وکیل محل صرف غذاهاى محلى کرمان است.