موزه سکه کرمان در ضلع شمالی میدان گنجعلی خان شهر کرمان قرار دارد. ساختمان موزه سکه کرمان که از ساخته‌های سلطان محمد معمار یزدی می‌باشد به دستور گنجعلیخان حاکم کرمان بین سال های ۱۰۰۷ الی ۱۰۳۵ ساخته شده‌ است.

موزه سکه کرمان در گذشته به عنوان ضرابخانه کاربرد داشته است. پلان بنا مربعی شکل است و ۴ ایوان و ۴ غرفه در اطراف دارد. قوس ها تیزه دار و طاقنما ضربی است. در کف بنا و در زیر نورگیر حوض مربع شکلی قرار دارد که انعکاس نور در آن بر زیبایی بنا می‌افزاید.

سردر بنا کاملاً ساده و تزئین آن آجرکاری گچی است. در زمان تعمیر بنا در سال 1350 خورشیدی تعدادی سکه مسی و قطعات فلزی متعلق به ضرب سکه بدست آمده که کاربری این بنا را به عنوان ضرابخانه در دوره صفویه مشخص نمود. این بنا تا سال 1370 خورشیدی به عنوان یک نمایشگاه محصولات فرهنگی، مورد استفاده قرار گرفت و در این سال و همزمان با مراسم بزرگداشت خواجوی کرمانی، به عنوان موزه سکه، مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

در موزه سکه کرمان سکه‌های ادوار مختلف تاریخ از جمله اشکانیان، ساسانیان، عرب ساسانی، اموی، عباسی، گورکانی، تیموری، آل مظفر، آل مکرم، آق قویونلو، قراقویونلو، ایلخانی، سامانی، آل بویه، غزنوی، سلجوقی، صفوی، افشار، افغان ها، زندیه، قاجار، پهلوی و همچنین اسکناس هایی از قاجار و پهلوی وجود دارد. در عین حال سکه‌های رومی و یونانی نیز در این موزه وجود دارند.