موزه مطبوعات کرمان در کرمان، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه چمران (شمال جنوبی)، در بنای آرامگاه سید علوی واقع است. پیشنهاد تاسیس مطبوعات کرمان در دی ماه 1383 توسط محمدعلی فردوس رئیس وقت خانه مطبوعات کرمان به سازمان میراث فرهنگی داده شد و پس از شش ماه جمع آوری اسناد، مدارک و ادوات روزنامه نگاری قدیم کرمان، با حمایت های میراث فرهنگی، این موزه در مرداد ماه 1384 همزمان با روز خبرنگار در ساختمانی به مساحت 100 متر افتتاح گردید.

یک دستگاه چاپ سنگی 90 ساله، دوربین های عکاسی، آرشیو روزنامه هایی که در یکصدسال اخیر منتشر می شده اند، عکس های قلمدان ها، عصای بعضی از روزنامه نگاران، ادوات چاپ و یک عدد قرآن خطی 200 ساله در موزه مطبوعات کرمان جلوه هایی است از یکصد سال روزنامه نگاری در کرمان که همچنان با فراز و نشیب های بسیار به راه خود ادامه می دهد. در ساختمان موزه مطبوعات کرمان سید علوی از سادات مورد احترام مردم به خاک سپرده شده است.