موزه و آتشکده زرتشتیان کرمان واقع در خیابان ایرانشهر در شهر کرمان و تنها موزه مردم شناسی زرتشتیان جهان است. اين ساختمان در دو طبقه به شکل دايره مي باشد که در وسط آن ستون هاي بلند مي باشد و طبقه دوم مشرف به طبقه اول است.

بخشی از موزه زرتشتیان کرمان به انواع آتشدان، روغن سوز، پیه سوز و چراغ لاله را اختصاص داده شده ‌است. لباس‌های زنانه‌ای با دیرینگی ۵۰ تا ۱۵۰ سال و پیشینه ای که در اسناد هخامنشی تا ساسانی دیده می شود، گویای پوشش زنان زرتشتی است. مخنا، لچک، چارقد، کت، پیراهن و شلوار گلدوزی شده از انواع لباس‌های زنانه‌ای است که در موزه زرتشتیان نگهداری می‌شود.

همچنین فرتورهای انجمن ناصری زرتشتیان کرمان و رفسنجان و فرتورهای سرشناسانی چون ارباب کیخسرو شاهرخ، میرزا برزو آمیغی، کشور خانم و پوراندخت در بخش فرتور و اسناد موزه زرتشتیان نگهداری می‌شود. از کهن‌ترین اشیاء این موزه یک جلد کتاب دستنویس گاتاها با پیشینهٔ بیشتر از دویست سال و یک آتشدان دستی با تاریخ حک شده ۱۲۰۷ است.

ساخت موزه زرتشتیان در دههٔ ۱۳۷۰ به کوشش بهدینان فرزانه، هرمزدیار اشیدری و مهیندخت سیاوشیان در کنار آتشکده زرتشتیان شروع شد و در سال ۱۳۸۰ پایان یافت. اين موزه در جشن تيرگان سال1384 به طور رسمي و ازسوي سازمان ميراث فرهنگي، صتايع دستي و گردشگري گشايش يافت.