Enter description for your listing.کاروانسرای کبوتر خان در کیلومتر 35 جاده اصلی رفسنجان – کرمان در روستای کبوترخان همچنان پا بر است. کاروانسرای کبوتر خان توسط گنجعلیخان والی کرمان و به دستور شاه عباس ساخته شد. بنا کاملا از آجر با نقش های زیبا و برجسته ای ایجاد گردیده است.برخی با اشاره به سنگ نوشته موجود در سر در این کاروان سرا سابقه ی آن را مربوط به ابتدای زندیه می دانند.در حالی که پلان کاروانسرای کبوتر خان شبیه اکثر کاروانسرا های تاریخی دوره صفویه است با این تفاوت که چهار برج در چهار گوشه آن ، این بنا را متمایز می کند . کل مساحت کاروانسرای کبوتر خان ۲۰۰۰ متر مربع است که از این مقدار حدود ۴۰۰ متر آن حیاط و باقی دیگر فضای سر پوشیده می‌باشد. کاروانسرای کبوتر خان در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۱۲۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. کاروانسرای کبوتر خان نیزمانند بسیاری دیگر در وضعیت نامناسبی قرار دارد و به ان توجهی نمیشود.