آبگرم فلکده یا همان آبگرم معدنی فلکده تنکابن در لیره سر قرار دارد، مسیر آن از سه راهی خرم آباد در داخل شهر تنکابن و قبل از پل چشمه کیله آغاز و پس از عبور از شهر خرم آباد به دو راهی لتاک می رسد، از این محل پس از عبور از پل به فاصله اندک دو راهی سه هزار و لیره سر وجود دارد که از این محل جاده بصورت خاکی ادامه پیدا می کند کل فاصله تنکابن تا روستای سنتی فلکده 33 کیلومتر است. آب گرم با درجه حرارت متوسط در کنار رودخانه لیرسر و یک چشمه آب سرد به همراه جنگل های انبوه و کوه های پوشیده از درخت برای اجرای تور و گروه های مختلف توریستی بسیار جالب است. چشمه آبگرم معدنی فلکده به سبب دارا بودن خواص درمانی و تنوع زیستی به خصوص گیاهی بستر مناسبی برای گردشگری است.

همانطور که گفته شد روستای لیره سر در مسیر قرار دارد جنگل های زیبا و بکر لیره سر می تواند تجربه خوبی برای شما پیش از رفتن به آبگرم فلکده باشد

پیشنهاد ویژه

پین نقشه تقریبی است و روستای لیره سر را نشان می دهد که آغاز مسیر فلکده است این منطقه شامل جنگل زیبای لیره سر است مسیر بسیار زیبا و بکر است.

متاسفانه عکس یا عکس های مناسبی از آبگرم فلکده در فضای مجازی وجود نداشت و عکس هایی که مشاهده می کنید از جنگل لیره سر در مسیر آبگرم معدنی فلکده است خوشنود خواهیم شد در صورت سفر به آبگرم فلکده تنکابن فیلم یا عکس های خود را برای سایت گردشگری مکانبین ارسال نمایید تا معرفی بهتری از این مکان صورت بگیرد