ایستگاه راه آهن قائم شهر یکی از ایستگاه های راه آهن مازندران (راه آهن شمال) است که در جنوب شهر و نزدیکی پل هوایی قرار دارد. این راه‌ آهن دارای ۲۷ ایستگاه می باشد که ۷ ایستگاه آن مشترک با راه آهن خراسان است. راه‌ آهن مازندران به نام راه آهن شمال نیز مشهور است و امروزه نیز برخی آن را مسیر گرگان نیز می‌ نامند.

مرکز اداره راه آهن شمال در شهر ساری قرار دارد و از ایستگاه های مهم این خط می توان به گرگان، بندر ترکمن، قائم شهر، پل سفید، ورسک و فیروزکوه اشاره کرد.

ایستگاه به ترتیب از تهران به مازندران به قرار ذیل می‌ باشند :
،شهر ری، بهرام، ورامین، پیشوا، ابردژ، کویر، گرمسار، بن کوه، کبوتر دره، سیمبن دشت، محمود آباد، زرین دشت، مهاباد، فیروزکوه،، گدوک، دوگل، ورسک، سرخ آباد، دوآب، پل سفید، زیرآب، شیرگاه، قائم شهر، گونی بافی، ساری، نوبخت نکا، رستم کلا، امیر آباد، اشرف، تیرتاش، گلوگاه، بندر گز، بندر ترکمن، گرگان

پیشنهاد ویژه

شماره تماس : 2223011- 0123