بیمارستان رازی قائمشهر که در سال در سال ۱۳۱۳ تحت عنوان بیمارستان بهداری افتتاح و تا سال ۱۳۵۰ تحت همین نام بوده در سال ۱۳۵۰ از طریق جمعیت هلال اهمر بازسازی شده (تحت عنوان بیمارستان شیر و خورشید) و از تاریخ ۱۸/۲/۵۸ به وزارت بهداری وقت واگذار گردید که از سال ۱۳۵۸ تغییرات ساختمانی بعمل آمد. بدون هیچ گونه تغییر در ساختار فیزیکی و تشکیلات به بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی تبدیل گردید و در سال ۱۳۸۶ طی مصوبه شورای گسترش وزارت بهداشت رسماً آموزشی گردید. در سال ۱۳۸۷ طی سفر اول ریاست جمهور بیمارستان جایگزین با ۲۶۰ تخت در دست ساخت است.

 بیمارستانرازی قائمشهر شامل بخش های بستری :

 جراحی (عمومی، ارتوپدی، چشم،گوش و حلق بینی)، زنان و زایمان، داخلی، اعصاب و روان، سی سی یو، آی سی یو، ان آی سی یو، عفونی (سانترعفونی استان)

 اطفال و نوزادان :

 عفونی ویژه و واحدهای سرپایی شامل : آزمایشگاه، آسیب شناسی، سونوگرافی، سی تی اسکن، داروخانه سرپایی و بستری

 درمانگاه شامل : جراحی عمومی، ارتوپدی، زنان، اطفال، دیابت، داخلی، قلب، نوزادان، اورولوژی، گوش،حلق و بینی، چشم و سایر درمانگاه ها، اتاق عمل،مدارک پزشکی،آندوسکوپی و کولونوسکوپی می باشد.

پیشنهاد ویژه

شماره تماس بیمارستان رازی قائمشهر :

0123-2224063-5