بیمارستان حضرت فاطمه زهرا بابل که در جاده قدیم آمل، ترک محله واقع شده است بیمارستانی دانشگاهی ـ آموزشی است. که در سال 1372 با ظرفیت 35 تخت ثابت تأسیس شد و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد. تخصص های موجود در بیمارستان فاطمه زهرا بابل عبارتند از : زنان و زایمان، باروری و ناباروری

پیشنهاد ویژه

شماره تماس بیمارستان فاطمه زهرا بابل :

0111-2274881-2