بیمارستان ولیعصر قائم شهر که وابسته به سازمان تامین اجتماعی می باشد در خیابان ساری قائمشهر واقع شده است. بیمارستان ولیعصر قائم شهر به عنوان یکی از واحدهای فعال سازمان تامین اجتماعی در استان در سال 1347 تاسیس شد هم اکنون این بیمارستان با 252 تخت مصوب بصورت شبانه روزی در خدمت بیماران می باشد. تمام خدمات درمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی (غیر از مشاغل ازاد) رایگان بوده و نیز طرف قرارداد با تمام بیمه ها (خدمات درمانی، نیروهای مسلح، کمیته امداد، بانکها و…..) می باشد.

 این بیمارستان از لحاظ ارزشیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درجه یک شناخته شده با توجه به بازدید گروه approv در تاریخ 29/11/88 بازدید کلیه بخش ها خوب بوده، بخش های داخلی و سی سی یو عالی ارزیابی شدند و سالانه به بیش از 12804 نفر بیمار بستری و 533126 نفر بیمار سرپائی خدمات درمانی ارائه می نماید.

 مساحت بیمارستان درحدود 18000 متر مربع و دارای 3 طبقه می باشد

 تعداد تخت مصوب : بیمارستان 252 تخت

 پروژه های در حال تکمیل : جراحی قلب باز و سنگ شکن و MRI و دانسیومتری استخوان.

پیشنهاد ویژه

تلفن تماس بیمارستان ولیعصر قائم شهر :

0123-3232032-5