در سال ۱۳۷۸ مردم روستای کمدره از روستاهای توابع آمل زمینی بالغ بر ۷۲ هکتار را به منظور ساخت دانشگاه دولتی به دولت اهدا کردند. دانشگاه آزاد آمل واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی که دانشگاهی بین المللی است در جاده قدیم آمل ـ بابل، فرعی دانشگاه واقع شده است و در سال 1378 تاسیس شد و با سه رشته تحصیلی در سال 1379 آغاز به فعالیت نمود. در تابستان 1390 موضوع تاسیس شعبه واحد علوم تحقیقات در استان مازندران و واحد آیت الله آملی مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

این دانشگاه بزرگ و بین المللی اکنون شامل چندین دانشکده با رشته های مختلف است که می توانید در زیر دانشکده های دانشگاه آزاد آمل و رشته های مربوط به آن را با مقاطع تحصیلی آن ببنید

 

پیشنهاد ویژه

شماره های تماس دانشگاه آزاد آمل واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی :

دفترچه شماره های تماس دانشگاه آزاد آمل

دانشکده های دانشگاه آزاد آمل واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی و رشته های تحصیلی

ـ دانشکده فنی مهندسی

ـ دانشکده کشاورزی - صنایع غذایی

ـ دانشکده تربیت بدنی

ـ دانشکده علوم پایه