دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در سال ۱۳۶۲ تاسیس شده است. این دانشگاه شامل دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی؛ فنی و مهندسی؛ علوم پایه و علوم انسانی می باشد و در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد فعالیت می کند. این واحد در حال حاضر با حدود ۱۵۰۰۰ نفر دانشجو، ۳۳۰ عضو هیات علمی، ۱۴۰ رشته تحصیلی مصوب و دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی؛ فنی و مهندسی؛ علوم پایه و علوم انسانی و تحصیلات تکمیلی در مقاطع سه گانه کاردانی، کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد تبدیل به واحد جامع شده‌ است.

پیشنهاد ویژه

آنچه که در نقشه پین شده است دانشگاه آزاد مرکزی قائمشهر است برای رفتن به ساختمان دیگر آن نیاز است تا از میدان امام به سمت جاده کیاکلا رفته و سپس در سمت راست این جاده به سمت جاده کارگرمحله بروید. می توانید در نقشه هم آن را بیابید.