دانشگاه مازندران نام یک دانشگاه سراسری در بابلسر است. گام‌های ایجاد این دانشگاه در سال ۱۳۵۴ با همکاری و نظارت دانشگاه هاروارد برداشته شد. دانشگاه مازندران هم اکنون، بزرگترین مرکز آموزش عالی دولتی استان به شمار می رود دارای سابقه ای بالغ بر ۳۵ سال است که هسته اولیه آن را موسسه آموزش عالی اقتصادی و اداری ـ مدرسه عالی علوم کشاورزی ـ موسسه آموزشی کشاورزی گرگان ـ مرکز تربیت دبیر فنی نوشیروانی بابل و مرکز تحصیلات تکمیلی بابلسر (دانشگاه شمال) تشکیل داده اند که در سال ۱۳۵۸ و با تصویب شورای عالی انقلاب از ادغام این مراکز دانشگاه مازندران به صورت رسمی تاسیس و در طی سال های اخیر رشد قابل توجهی در هر دو عرصه کمی و کیفی یافته است.

دانشگاه مازندران – بابلسر حدود ده هزار دانشجو در ۳ مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ۴۲ گروه آموزشی در دوره های روزانه و شبانه به تحصیل می پردازند. برای اطلاعات بیشتر درباره دانشگاه مازندران واقع در بابلسر می توانید از سایدبار سایت روی لینک وبسایت کلیک نموده و به سایت دانشگاه مازندارن بروید.

پیشنهاد ویژه

دانشکده های دانشگاه مازندران :

ـ دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ـ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ـ دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ـ دانشکده دامپزشکی

ـ دانشکده شیمی

ـ دانشکده علوم اقتصادی و اداری

ـ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

ـ دانشکده علوم پایه

ـ دانشکده علوم ریاضی

ـ دانشکده فنی و مهندسی

ـ دانشکده هنر و معماری