پناهگاه حیات وحش سمسکنده در ۱۰ کیلومتری جنوب خاوری ساری واقع شده و مسیر دسترسی آن از ساری تا سمسکنده بوده و سپس با یک جاده روستایی به درون محوطه راه می‌یابد. پوشش گیاهی آن گونه‌های جنگلی و جلگه‌ای بوده و بخشی از آن مانند دشت ناز به عنوان زیستگاه گوزن زرد ایرانی مورد بهره برداری قرار گرفته‌ است

اين منطقه كه از سال 1352 تحت حفاظت بود در سال 1354 به عنوان پناهگاه حيات وحش تعيين شد.
اين منطقه به وسعت ۱۰۰۰ هکتار از گونه‌هاى جنگلى – جلگه‌اى تشکيل شده است. اين مناطق به صورت دو منطقه جداگانه و با مساحت 1041 هكتار و 56 هكتار واقع در حومه شهرستان ساري و مديريت يكپارچه به صورت اراضي جنگلي مناطق جلگه اي خزري با گونه هاي شاخص بلوط، انجيلي،‌ آزاد،‌ توسكا مي باشد و به عنوان زيستگاه و محل تكثير گوزن زرد پس از تكثير و پرورش در پناهگاه به زيستگاه اصلي گونه در دز و كرخه و همچنين ديگر زيستگاه ها چون جزيره اشک و ميان كــتل فارس انتقال و رهاسازي شده اند. شغال، گربه جنگلي، سنجاب و سمور جنگلي و گراز از گونه هاي پستاندار و عقاب جنگلي، جغد و كبوتر جنگلي نيز از پرندگان شاخص اين مناطق مي باشند.