قلعه قمرود در حاشیه قمرود و در شمال کوه سفید و در جوار کاروان سرای کاج واقع است و این بنای تاریخی متعلق به دوره اشکانی است.
قلعه قمرود را میرزا نظام غفاری برای اسکان خانواده خود و اطرافیانش در جوار شرقی قلعه کهن قمرود که مربوط به دوره صفوی بود برپا داشت. قلعه دارای بازارچه و نیز یک حیاط مرکزی بوده که گرداگرد آن اتاق هایی داشته است. بنا دارای دو طبقه و دارای حوضخانه و بادگیر نیز می باشد. این قلعه به دلیل گسترش روستای قمرود رو به ویرانی نهاده است

قمرود دارای دو قلعه كهن و جدید بود كه امروزه فقط بخش هایی از آنها برجای مانده است.

پیشنهاد ویژه

به دلیل در دسترس نبودن مختصات جغرافیایی از این مکان پینِ نقشه را روی روستای قمرود قرار داده ایم .