خانه ملاصدرا

خانه ملاصدرا

قم

خانه حکیم باشی ملاصدرا در شهرستان قم در منتهی الیه غرب روستای کهک درمحله چال حمام واقع است که اطراف آن را خانه های روستایی با بافت معماری مناطق گرمسیری احاطه کرده اند. محمد بن ابراهیم یحیی شیرازی، معروفبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید