بازار سمنان در حدود ۱۸۰ سال قبل در اوايل سلطنت سلسله‌ قاجاريه ساخته شد. بازار سمنان که به سبک معمارى سنتى ايران با سقف‌هاى خشتى و آجرى، متناسب با وضعيت آب و هواى خاص منطقه‌ کويرى ساخته شده مرکزی برای خريد و فروش کالاهاى تجارتى است. در گذشته، بازار عمومى شهر متشکل از راسته بازار و بازار شيخ علاءالدوله ( بازار مرده‌‌ها ) بوده است.

بازار عمومى به دو قسمت شمالى و جنوبى تقسيم شده است. بازار شمالى که تقريباً ۱/۵ کيلومتر طول دارد و کماکان به نام قديمى خود راسته بازار خوانده مى‌شود، از تقاطع خيابان‌هاى نظامى و يغما (شهدا) آغاز مى‌شود و تا خيابان امام خمينى ادامه مى‌يابد.

اين بازار، داراى سقف و طاق ضربى است که روى طاق‌هاى جناغى استوار شده است. پنجره‌هاى شيشه‌اى بزرگ بر بام آن نصب شده است که نور داخل بازار را تامين مى‌کند. راسته بازار سابقا شامل ۲۵۴ باب مغازه بود. در اين بازار حمام و مسجد و کاروان‌سراى مخروبه و يک تکيه بزرگ به نام ناسار وجود دارد. تکيه ناسار روبروى خيابان کوچک شهيد اعوانى واقع شده، داراى يک سالن بزرگ براى انجام مراسم سوگوارى ايام ماه محرم و تقريبا ۲۵ باب مغازه است که بر بالاى آن ايوان و بالکن سرتاسرى به چشم مى‌خورد. بزرگ‌ترين آب‌انبار سمنان و يک مسجد کوچک در اين تکيه قرار دارد. سقف تکيه را شيروانى بزرگ با پنجره‌هاى مشبک پوشانده است. در جريان نوسازى سال‌هاى ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰، دو سردر بسيار زيبا در شمال و جنوب راسته بازار ساخته شد.

بازار جنوبى در امتداد راسته بازار است و به سبب نزديکى با حرم حضرت يحيى بن موسى رضا بازار حضرت خوانده مى‌شود. بازار حضرت به طول تقريبى ۲۰۰ متر از خيابان امام خمينى شروع شده است و به تکيه بزرگ پهنه که در محل اسفنجان قرار دارد، ختم مى‌شود. اين بازار داراى ۵۰ باب مغازه است. در شمال بازار حضرت سردری بنا شده که به سردر جنوبى راسته بازار شباهت کامل دارد.

دو قسمت اين بازار طورى ساخته شده که در تابستان‌ها خنک و در زمستان‌ها نسبتا گرم است.

پیشنهاد ویژه

بهترین زمان برای خرید از این مکان یعدازظهر  18 الی 20 می باشد .