جنگل اولنگ، در ۸۰ کیلومتری شمال شرق شاهرود واقع شده و از مناطق نمونه گردشگری محسوب می شود. جنگل اولنگ در ادامه جنگلهای سرسبز شمال کشور است و دارای درختان جنگلی متنوع و تنوع جانوری بسیاری است.

ارتفاع زیاد جنگل اولنگ از سطح دریا، پایین بودن درجه حرارت آن در فصل گرما و وجود چشمه‌سارهای فراوان و همچنین پوشش جنگلی متنوع این منطقه در حد فاصل بین دو کلان اقلیم خشک و نیمه خشک و مرطوب و نیمه مرطوب باعث ایجاد تنوع گیاهی و جانوری شده است.

از گیاهان درختی جنگل اولنگ می توان بلوط، ممرز افرا، یردار، توسکا، آزاد داغداغان و از گیاهان مرتعی گونه های، چوبک، اسپرس، دم روباهی، آویشن و شبدر ‌را نام برد. این منطقه از معدود مناطقی است که رشته کوه البرز در این ناحیه به حداقل عرضی خود رسیده و تقریباً از یک شاخه اصلی تشکیل شده است.

از جانوران این منطقه می توان از خرس قهوه ای، گرگ، پلنگ، خوک وحشی، شغال، روباه، خرگوش، کل و بز، شوکا و از پرندگان کبک، کبوتر جنگلی، بلدرچین، عقاب جنگلی، کرکس، شاهین، فاخته و قرقاول را نام برد.