دانشگاه آزاد اسلامی سمنان در خارج از شهر و در شرق سمنان در ابتدای جاده سمنان ـ دامغان واقع شده است بعد از دانشگاه سراسری سمنان و روبروی پارک سوکان واقع شده است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان بنا به تقاضای مردم فهیم و دانش دوست و با همت و تلاش مسئولان وقت، با دارا بودن شخصیتهای علمی و فرهنگی بسیار و نیاز منطقه ۲۶ اسفندماه ۱۳۶۳ در مکانی استیجاری و با پذیرش ۱۳۷ دانشجو در دو رشته الهیات و حسابداری در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد. این واحد دانشگاهی فعالیت آموزشی خود را در ساختمانی دو طبقه استیجاری با کمترین امکانات آموزشی و رفاهی دردو رشته تحصیلی «کارشناسی حسابداری» و «کارشناسی الهیات و معارف اسلامی» با تعداد۱۲۰ نفر دانشجو «هر رشته ۶۰ نفر دانشجو»آغاز کرد و با همت و تلاش راستین مسئولین و کارکنان اندک گام های ترقی را یکی پس از دیگری برداشت و تا سال ۶۹ با همین مقدار دانشجو بکار خود ادامه داد.
این واحد در سال ۶۹ تغیر مکان یافته و محل آن به هنرستان شهید بهرامی واقع در بلوارشهید واقفی انتقال یافت و با افزایش تعداد کمی دانشجو تا سال ۷۴ در همین محل به فعالیت خود ادامه داد.
در سال ۷۴ در محیطی با زیربنای ۴۴۰۰ مترمربع در چهار طبقه آموزشی ساختمان مرکزی دانشگاه به بهره برداری رسید و با داشتن ۸ رشته تحصیلی و یک دانشکده در مقاطع کاردانی، کارشناسی وکارشناسی ارشد و دوره های تمام وقت و پاره وقت و داشتن ۳۸۵۴ نفر دانشجو و ۳۲ عضو هیأت علمی تمام وقت و ۱۳ نفر عضو هیأت علمی نیمه وقت و حدود ۷۷ نفر کارمند مشغول فعالیت شد.
اکنون پس از گذشت ۲۵ سال با تعداد ۱۳۸ عضو هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت و۲۸۰ حق التدریس با فضایی بیش از ۶۰ هکتار و بازیربنائی بالغ بر ۳۷۷۱۰ مترمربع تا پایان سال ۱۳۸۸و امکانات وسیع آزمایشگاهی و کارگاهی و مجتمع ورزشی درحال آموزش بیش از۱۰۰۰۰ دانشجو در ۶۲ رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد با درجه بسیار بزرگ می باشد.
همچنین شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم، تحقیقات با 16 رشته کارشناسی ارشد در این واحد مستقر می باشد.

پیشنهاد ویژه

دانشگاه آزاد اسلامی سمنان در خارج از شهر و در شرق سمنان واقع شده است این دانشگاه در ابتدای جاده سمنان ـ دامغان واقع شده است بعد ار دانشگاه سراسری سمنان و روبروی پارک سوکان