از زمانی که اولین مرکز آموزش عالی در شهر سمنان فعالیت خود را آغاز کرد بیش از 37 سال می گذرد. مدرسه عالی تکنولوژی سمنان به عنوان اولین مرکز آموزش عالی در سال 1353 در سمنان بنا شد. این مرکز آموزشی عالی به صورت هیات امنایی با زیر بنایی بالغ بر 5000 متر مربع در 7 رشته کاردانی با 580 دانشجو فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت این مرکز به همین صورت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که تصمیم به گسترش فعالیت های این مدرسه عالی گرفته شد. در همین راستا این مرکز در دو رشته کارشناسی الکترونیک وعمران دانشجو پذیرفت وبا توسعه نسبی در سال 1367 به مجتمع آموزش عالی سمنان تبدیل شد ونهایتا درسال 1372 این مجتمع با گسترش ملموس وچشمگیر فعالیت های خود از جمله افتتاح دانشکده های مهندسی، تربیت دبیر و دامپزشکی به دانشگاه سمنان ارتقاء یافت .

در حال حاضر دانشگاه سمنان با داشتن بیش از 800 هکتار فضا، چهار پردیس با عناوین پردیس فنی، پردیس علوم پایه، پردیس علوم انسانی وپردیس علوم وفناوری های نوین، 19 دانشکده و2 آموزشکده، دو پژوهشکده، 9 گروه پژوهشی فعال، یک پارک علم وفناوری، مرکز رشد واحدهای فناور، 280 عضو هیات علمی ثابت، بیش از 12000 دانشجو در 22 رشته دکتری، 80 رشته کارشناسی ارشد و60 رشته در مقطع کارشناسی به یکی از دانشگاه های بزرگ ایران تبدیل شده است.

پیشنهاد ویژه

این دانشگاه در خارج از شهر یعنی در شرق سمنان در ابتدای جاده دامغان و روبروی پارک سکان واقع شده است