دنیای زیتون و ترشیجات عمو مجید

دنیای زیتون و ترشیجات عمو مجید

سمنان خیابان امام، جنب پاساژ رسالت، ترشیجات عمو مجید

دنیای زیتون و ترشیجات عمو مجید سمنان که یکی از مراکز خرید باکیفیت شهر سمنان است دو شعبه در شهر سمنان دارد شعبه اصلی آن در خیابان امام جنب پاساژ رسالت و شعبه دوم آن در میدان معلم جنببیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید