گویش شهمیرزادی در جزیره لهجه ها

 زبان رسمی مردم استان سمنان مانند همه ایرانیان فارسی دری (پهلوی) است اما به لحاظ گستردگی و تحولات جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی و… از تعدد و تنوع گویش ها و لهجه های خاصی برخوردار است. گویش به معنای گفتاربیشتر بخوانید

 
افزودن به علاقمندی