باغ موزه گیاه شناسی - باغ ملی ایران

باغ موزه گیاه شناسی – باغ ملی ایران

تهران، اتوبان تهران ـ کرج، خروجی پیکانشهر، آزادشهر، بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران

باغ موزه گیاه شناسی در سال 1347 افتتاح شد و در تهران – باغ ملی ایران در اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر (مترو ایران خودرو) 20 متری دوم، شهید گودرزی ، بلوار گیاه شناسی واقع شده است. عملیاتبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

35 بیشتر بخوانید