موزه آبگینه و سفالینه های ایران

موزه آبگینه و سفالینه های ایران

تهران، خیابان جمهوری، خیابان سی تیر، پلاک 55

موزه آبگینه و سفالینه های‌ ایران در تهران، خیابان جمهوری، خیابان سی تیر، پلاک 55  واقع شده است. موزه آبگینه و سفالینه های‌ ایران، موزه تخصصی شیشه و سفال است. این ساختمان که در باغی به وسعت بالغ بربیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

1 بیشتر بخوانید