موزه ملی ایران یا موزه ایران باستان

موزه ملی ایران یا موزه ایران باستان

تهران، خ امام خمینی، مجموعه تاریخی باغ ملی، نبش خ پروفسور رولن و خ سی تیر

موزه ملی ایران یا موزه ایران باستان در خیابان امام خمینی تهران در مجموعه تاریخی باغ ملی، نبش خیابان پروفسور رولن و خیابان سی تیر واقع شده است. موزه ملی ایران مجموعه ‌ای از گنجینه آثار تاریخی و پیشبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

8 بیشتر بخوانید