حمام شیشه در ضلع شمالی بلوار کردستان سنندج و مجاور پل و مسجد ملاویسی قرار دارد. بنا بر احتمال این حمام در دوره قاجار بنا شده‌ است. حمام شیشه دارای فضاهای ورودی، هشتی، بینه، سربینه و حمام گرم با ستون های سنگی، سکوها، آبنماهای گرم و سرد و خزینه است که در داخل با تزئینات آهک بری مزین گردیده است که شامل نقش‌های مختلف گیاهی و حیوانی است.

سر درب ورودی دارای نمای آجر کاری است که در گذشته دچار تغییراتی شده، در حمام زنانه در کوچه مجاور حمام قرار دارد. حمام شیشه تا چند سال پیش به عنوان مجموعه حمام مردانه و زنانه دارای کاربری بهداشتی بوده است. عبور کانال فاضلاب شهر سنندج از نزدیکی حمام شیشه به شدت سلامت و استواری این بنا را تهدید می کند و اگر این روند ادامه داشته باشد بدون شک باید منتظر تخریب کل دیوارها بود. در زمان مالکیت خانواده بابان، این حمام از سوی اداره کل میراث فرهنگی مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت. به رغم اینکه حمام شیشه در تاریخ 16 آبان ماه سال 1379 به شماره 2839 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است، بر سر مرمت آن بین شهرداری و شورای شهر سنندج دعواست و این در حالی است که وظیفه حفظ و مرمت آثار ملی بر عهده ی سازمان میراث فرهنگی است.!!
زمان تملک آن از سوی شهرداری سنندج مقرر شد از این بنا به عنوان موزه دائمی عکس کردستان استفاده شود، آنچه که پیداست تا به حال فقط نمایشی برعکس از وعده های فوق الذکرمسوولین را شاهد بوده ایم.