بازار سنندج

بازار سنندج

سنندج، دو طرف خیابان انقلاب

بازار سنندج این بازار در دو طرف خیابان انقلاب قرار گرفته و در سال 1046 هجری قمری همزمان با مرکزیت شهر سنندج به عنوان مرکز حکومت اردلان ها ساخته شده است. دراین تاریخ سلیمان خان از طرف شاهان صفویبیشتر بخوانید

  در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید